הנחייה חדשה בנושא חקירות לא מפוענחות

הנחייה חדשה בנושא חקירות לא מפוענחות
תיק פתוח. בית משפט
צילום: אתר pixabay.com

אם יימצא שקיים חשד סביר נגד חשוד מסוים, אף אם הראיות אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה, יהווה הדבר שיקול תומך בהותרת התיק נגד החשוד פתוח

פרקליט המדינה, שי ניצן, פרסם הנחיה חדשה בדבר מעקב אחר תיקי רצח פתוחים שאינם מפוענחים ואופן הטיפול בחשודים. הנחיה 1.12 “טיפול ומעקב על תיקי חקירה פתוחים נגד חשודים בעבירת רצח”, נועדה להתוות את אופן הטיפול בחשודים ספציפיים בתיקי רצח, שלא התגבשה נגדם תשתית ראייתית מספקת לצורך העמדתם לדין.

בשל האינטרס הציבורי המובהק בפענוח תיקי רצח ומיצוי הדין עם הרוצחים, על-פי הפרקטיקה הנוהגת תיקי חקירה בעבירות רצח שלא פוענחו נותרים פתוחים ומוגדרים במשטרת ישראל כ”סטטוס פתוח” עד לתום תקופת ההתיישנות שחלה על העבירה. לעיתים, במהלך החקירה, נחקר אדם כחשוד אך לא מתגבשות די ראיות המאפשרות הגשת כתב אישום נגדו. במצב זה, אל מול האינטרס הציבורי שבהותרת תיק החקירה פתוח, עומדת זכותו של אדם שנחקר כחשוד שהתיק נגדו ייסגר בפרק זמן סביר, כל עוד אין מניעה ממשית לעשות כך.

תיק פתוח. חקירה|צילום: אתר pixabay.com
תיק פתוח. בית משפט|צילום: אתר pixabay.com

ההנחיה חלה על חשוד שנחקר באזהרה והתיק בעניינו הועבר מהמשטרה לפרקליטות. במצב זה, ייפתח תיק בפרקליטות ויתקיימו פיקוח ומעקב כמפורט בהנחיה. כך, במקרה בו נחקר חשוד באזהרה והוחלט שאין מקום לסגור את התיק נגדו, יקיים פרקליט המחוז ישיבת עבודה עם היחידה החוקרת הרלוונטית לאחר שנה לכל היותר ממועד העברת התיק לפרקליטות או ממועד החזרתו למשטרה להמשך חקירה. בישיבה ייבחן אם חלה התקדמות בחקירה ואם קיימת הצדקה להותרת התיק פתוח. ההנחיה קובעת, כי במקרה שבו התיק לא ייסגר לאחר הישיבה, תקוים ישיבה נוספת לאותה מטרה, לפחות אחת לשנה.

לפי ההנחיה, אם נמצא שקיים חשד סביר נגד חשוד מסוים, אף אם הראיות אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה, יהווה הדבר שיקול תומך בהותרת התיק נגד החשוד פתוח. את ההחלטה יש לקבל בכפוף לשיקולים נוספים, כגון עוצמת הראיות העומדות נגד החשוד, פעולות חקירה שבוצעו ופעולות חקירה צפויות, קיומה של הסתברות להתפתחות חקירתית, קיומו של מידע חסוי או לא קביל ואיכותי, הקושר את החשוד לביצוע העבירה.

כמו כן, ההנחיה קובעת יש להתחשב במצבים בהם החשוד פעל למנוע או לשבש את החקירה נגדו, או שמר על זכות השתיקה. בהקשר זה, ההנחיה מציינת כי לצד זכות השתיקה הנתונה לחשוד, כאשר הוא נמנע מלמסור כל גרסה, פוחת המשקל שיש לתת לאינטרס האישי שלו בסגירת התיק ביחס לאינטרס הציבורי שבהותרת התיק פתוח.

ככלל, ככל שהזמן שחלף מעת חקירתו של החשוד באזהרה ארוך יותר, כך יפחת המשקל שיש לתת לשיקולים המפורטים להלן להותרת תיק החקירה נגד החשוד פתוח.


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *